P4C شهروندی و دموکراسی
آذر ۱۶, ۱۳۹۰
جلسه شورای سرپرستان مناطق سما
آذر ۱۸, ۱۳۹۰

برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمایی ومتوسطه

مقالات پژوهشی
برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان در دوره راهنمایی ومتوسطه

 

دکتر یحیی قائدی
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم

چکیده

برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان، یک برنامه درسی کاملی است که برای دانش آموزان پایه یک تا دوازده (k-12) تنظیم شده است. آنچه که تاکنون در ایران بیشتر مورد توجه قرار گرفته است به طور عمده تا دوره ابتدایی بوده است، زیرا کودک در اذهان عام و خاص در ایران متوجه سنین پایین تر و بویژه در دوره های پیش دبستانی و دبستان است. اما براساس جلسات برگزار شده در یونسکو (۱۹۹۸) پیرامون همین برنامه درسی، افراد زیر ۱۸ سال کودک تلقی می شوند. از اینرو این مقاله به دنبال آن است تا بررسی نماید: (۱)- آموزش فلسفه در دوره های راهنمایی و متوسطه دارای چه اهدافی است؟ (۲)- چه مهارت هایی را پی گیری می نمایند؟ (۳)- محتوا و منابع آموزشی آن چیست؟ (۴)- چه رویکردها و روش هایی را بکار می گیرند؟ بررسی های اولیه نشان می دهد که این برنامه درسی هر چه به سمت پایه های تحصیلی بالاتر می رود۱- از حالت عمومی آن کاسته شده و به سمت تخصصی شدن پیش می رود، ۲-مهارت های سطح بالاتر را به دانش آموزان آموزش می دهد،۳- رویکردها و روش ها تقریبا” همان هایی هستند که در سطوح پایین تر بکار گرفته می شوند۴- و محتوا منابع آموزش متفاوت اند.نظر به چالش های اساسی تعلیم و تربیت ایران در دوره های راهنمایی و متوسطه نظیر مواجه شدن دانش آموزان با دوران بلوغ، مواجه شدن با انتخاب های مختلف نظیر انتخاب رشته و شغل و حتی شریک زندگی و در عین حال وجود گزینه های متعدد در هر مورد و نیز وجود بحران های عظیم اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ادعا می شود که آموزش فلسفه در این دوره ها، تا حد زیادی قدرت دانش آموزان برای مواجه با چنین مسایلی را افزایش می دهد.

کلید واژه :
برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان ، دوره راهنمایی، دوره متوسطه.