راهکار آموزش استدلال به فرزندان
دسامبر 9, 2011
سخنرانی ها نشست ها
دسامبر 9, 2011

برگزاری دومین کارگاه پرورش مربی« نظریه گفتگو در برنامه P4C»

برگزاری دومین کارگاه پرورش مربی« نظریه گفتگو در برنامه P4C»

روز جمعه ۲۷ آبان ماه دومین کارگاه از سلسله کارگاه های پرورش مربی فلسفه برای کودکان دکتر یحیی قائدی با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران « موسسه آموزش شهر» در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد. این کارگاه هشت ساعته با محوریت فهم و تمرین گفتگو در تفکر انتقادی و فلسفی برنامه P4C در چندین بخش متنوع اجرا شد. به زودی گزارش مصور این کارگاه را در بخش« کارگا هها »خواهیم دید.