سفرنامه ها
آذر ۲۰, ۱۳۹۰
پایان نامه ها و پژوهش ها
آذر ۲۸, ۱۳۹۰

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی فلسفه برای کودکان

 

به مناسبت بزرگداشت« هفته ی پژوهش » کارگاهی تحت عنوان «فلسفه برای کودکان» در دانشکده ی روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج به مدیریت دکتر یحیی قائدی برگزار می گردد. هدف از برگزاری این کارگاه

آشنایی عمومی دانشجویان رشته های علوم تربیتی با برنامه فلسفه برای کودکان (P4C) است.

زمان: دوشنبه ساعت ۱۲-۱۰ صبح

مکان: دانشگاه تربیت معلم پردیس کرج-دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی-اتاق ۲۰۳