معرفی کتاب
دسامبر 19, 2011
معرفی یک کتاب برای تمرین پرسشگری :
دسامبر 19, 2011

معرفی کتاب برای کارگا ههای فلسفه برای کودکان:

   
  معرفی کتاب برای کارگاههای فلسفه برای کودکان: 
   

 

 

  1. فلسفه در کلاس درس/رون شاو/ترجمه مراد یاری دهنوی و روح الله حیدری/ نشر آوای نور/تهران ۱۳۸۹
  2. بیمارستان عروسک ها/دوره پیش دبستان و سال اول ابتدایی/آن مارگارت شارپ و لورنس اسپلیتر/ترجمه فاطمه رنجبران و مانا پار/نشر شهرتاش زمستان ۸۷
  3. داستان های فکری ۱و۲ با ۷۴ فعالیت/ فیلیپ کم/فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی/ نشر شهر تاش تهران پاییز ۱۳۸۵