فلسفه برای کودکان؛ امروز اما چگونه؟(سحر سلطانی)
دسامبر 19, 2011
معرفی کتاب برای کارگا ههای فلسفه برای کودکان:
دسامبر 19, 2011

معرفی کتاب

   
 
   

گارد ، یوستاین (۱۳۷۵) ، دنیای سوفی : داستان درباره تاریخ فلسفه ، حسن کامشاد ، تهران ، نیلوفر

ک.نورا ( ۱۳۸۱) ، محفل فیلسوفان خاموش ، کورش صفوی ، تهران ، هرمس

کالک ، دانیل ، م (۱۳۸۴ ) ، پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است ، حمیده بحرینی ، تهران ، هرمس

فیشر ، رابرت (۱۳۸۵) ، آموزش تفکر به کودکان ، دکتر مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان ، اهواز ، رسش

فیلیپ کریستوفر (۱۳۸۷) ، باشگاه فلسفه برای کودکان ، الهلم فخرایی ، آبادان ، پرسش

کم ، فیلیپ (۱۳۸۷) ، باهم فکر کردن : کندوکاوهای فلسفی برای کلاس ، مژگان رشتچی ، تهران ، شهر تاش

هینس ، جوانا (۱۳۸۳) ،بچه های فیلسوف ، عبدالرسول جمشیدیان و …. ، قم ، سما

شارپ ، آن مارگارت (۱۳۸۶) ، بیمارستان عروسک ها : برنامه ی درسی آموزش فلسفه برای کودکان گروه سنی پیش دبستان و سالهای اول ابتدایی ، فاطمه رنجبران ، تهران ، شهرستان

لابه ، بریژیت (۱۳۸۶) ، چگونه دنیا را متحد کنیم ؟ : اخلاق کودکان و نوجوانان ، پروانه عروج نیا ، تهران ، آسمان خیال

کم ، فیلیپ (۱۳۸۵ ) ، داستان های فکری ۱ کندوکاوهای فلسفی برای کودکان با ۷۴ فعالیت برای دوره های ابتدایی و راهنمایی ، فرزانه شهرتاش و مژگان رشتچی ، تهران ، شهرتاش

کم فیلیپ (۱۳۸۶) ، داستان های فکری ۲ : کندوکاویی فلسفی برای کودکان ، زهیر باقری ، تهران ، شهر تاش

جسپرسن ، پر (۱۳۸۴) ، داستانهای فلسفی برای کودکان و نوجوانان ، مهدی کیانیان ، شیرین شریفیان ، کرمان ، فانوس

جسپرسن ، پر (۱۳۸۷) ، داستان های کوتاه فکری برای آموزش فلسفه به نوجوانان ، مژگان محقق ، اصفهان ، مهرافروز

فیشر ، رابرت (۱۳۸۸) ، داستان هایی برای شروع تفکر ، لیلا لطفی پور ، اهواز ، ترآوا

رابرت فیشر (۱۳۸۶) ، داستان هایی برای فکرکردن ( سی داستان ، سی مضمون ) ، جلیل شاهری لنگرودی ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

لابه ، بریژیت (۱۳۸۷) ، دنیایی را تصور کن که … : فلسفه برای کودکان و نوجوانان ، پروانه عروج نیا ، تهران ، آسمان خیال

هینز جوانا (۱۳۸۷) ، فیلسوفان کوچک ، یحیی قائدی ، تهران ، آبیژ

قائدی ، یحیی (۱۳۸۰) آموزش فلسفه به کودکان (بررسی مبانی نظری) ، تهران ، دوانین

ناجی ، سعید (۱۳۸۷) ، کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان (گفتگو با پیشگامان انقلابی نو در تعلیم و تربیت ) ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

هینز ، جوآنا (۱۳۸۴) ، کودکان فیلسوف : یادگیری از طریق گفتگو و پرسشگری ، عباس اردکانی و … ، تهران ، برای فردا

جسپرسن ، پر (۱۳۸۵) ، چرا من این کسی شدم که امروز هستم !، هاله رضایی خیابانلو ، تهران ، نزهت