کارگاه فلسفه برای کودکان پیش دبستانی ۲
مارس 15, 2012
بررسی فلسفه دوران کودکی در گذر تاریخ
آوریل 27, 2012

بهار تازه؛ فکر تازه،رنگ ها و زندگی تازه برای کودکان ایران

زمستانی دیگر گذشت و زمین لباس خشک و تیره ی خود را کنار می گذارد؛ بهار می آید تا با رویش جوانه ها و گل ها به یاد بیاوریم ما هم می توانیم سبز شویم، لباس های کهنه ، روش ها و برنامه های قدیمی را کنار گذاشته و به فردا هایی روشن بیندیشیم.


ایران از آن کودکان این مرزو بوم است؛خانه مان را از غبار کژ اندیشی ها رُفته و پنجره های نور و نمو را بگشاییم؛ دستانمان را به هم سپرده و بهار را به وادیمان دعوت کنیم و
کودکانمان را در دامن اندیشه های بهاری بپرورانیم.

                               نوروزتان پیروز