آرزوی سقراط
نوامبر 12, 2012
کودک و تفکر
دسامبر 15, 2012

موزه کودکان

موزه مجازی فرهنگ کودکی

این موزه پروژه‌ای در موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان است؛ پروژه‌ای که پس از گردآوری مجموعه‌ای گسترده از اشیا و سرگرمی‌های مربوط به کودکان از دوران باستان تا سال ۱۳۵۷، برای راه‌اندازی موزه فرهنگ کودکی آغاز شد. در سال ۱۳۸۹ موسسه تصمیم گرفت تا برپایه مجموعه‌های گردآوری شده، موزه مجازی فرهنگ کودکی را راه‌اندازی کند.
موزه فرهنگ کودکی که در نشانی اینترنتی iranak.org قابل دسترسی است، مجموعه‌ای گسترده از اسباب بازی‌ها، عروسک‌ها، اسناد آموزش و پرورش، پوشاک و افزارها را شامل می‌شود. برای همه اشیا و اسنادی که تصویر آن‌ها در موزه قرار داده شده است، شناسنامه کامل و همچنین خاطرات شخصی فرد اهدا کننده قرار داده شده است.
 

{بازدید رایگان است}