نشست ۱۴ اسفند ۱۳۹۱
فوریه 23, 2013
Teaching Philosophizing to Children by” “using Socratic dialogue
آوریل 29, 2013

آموزش فلسفه ورزی به کودکان با استفاده از گفتگوهای سقراطی

سمینار و کارگاه آموزشی

 

کارگاه آموزشی:

آموزش فلسفه ورزی به کودکان با استفاده از گفتگوهای سقراطی”

برگزار کننده کارگاه: دکتر آن پیلگرن استاد دانشگاه استکهلم

مدعوین سمینار:

دکتر یحیی قائدی(استاد دانشگاه خوارزمی)     دکتر آن پیلگرن (استاد دانشگاه استکهلم)

(با حضور تنی چند از اساتید دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی)

 

تاریخ:  دوشنبه  16 اردیبهشت ۱۳۹۲

ساعت:کارگاه آموزشی ۹الی۱۲

سمینار:۱۴ الی ۱۶

مکان:دانشگاه خوارزمی(پردیس کرج)دانشکده ادبیات و علوم انسانی، سالن شماره یک(۱)