کارگاه نگارش داستان فلسفی کودکان
دسامبر 23, 2013
اولین جلسه دوره مربی گری فردوس
دسامبر 30, 2013

پیشکارگاه در فردوس

اولین نشست علاقمندان و شرکت کنندگان دوره های مربی گری برنامه «فلسفه برای کودکان» در فرهنگسرای فردوس

یکشنبه هشتم دی ماه ۹۲ ساعت ۱۶ تا ۱۸ در فرهنگسرای فردوس تهران