پیشکارگاه در فردوس
دسامبر 28, 2013
اولین جلسه دوره مربی گری فردوس در ۱۹ دی ماه ۹۲
ژانویه 10, 2014

اولین جلسه دوره مربی گری فردوس

اولین جلسه ی دوره آموزش مربی «برنامه فلسفه برای کودکان» در فرهنگسرای فردوس روز پنجشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۲ از ساعت ۹ صبح به مدت هشت ساعت برگزار خواهد شد.
این دوره صد ساعته با ارزشیابی و صدور گواهی از سوی دانشگاه خوارزمی تهران در فرهنگسرای فردوس برگزار می گردد.