‫انتشار کتاب پیکسی‬‎
فوریه 8, 2014
تحلیل مهارت ارائه دلیل در مهد کودک حین اجرای برنامه فلسفه برای کودکان‎
فوریه 8, 2014

کتاب پیکسی

کتاب پیکسی نوشته ماتیو لیپمن با ترجمه دکتر یحیی قائدی و اسفندیار تیموری توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر شد.

‫این داستان فلسفی برای کودکان مقطع ابتدایی بوده و به زودی راهنمای کاربردی مربیان آن «کنکاش به سوی معنا» نیز به بازار نشر سپرده خواهد شد.‬
‫علاقمندان و مربیان برنامه «فلسفه برای کودکان» می توانند این کتاب را تهیه نموده و در کارگاه های خود به کار گیرند.

پیکسی0001