نشست دوم هم اندیشی p4c
ژوئن 19, 2014
چگونه درباره چیزها فلسفه ورزی کنیم؟
ژوئن 20, 2014

کارگاه کرمان اردیبهشت ۹۳

گزارش کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان

کرمان

برنامه جنبی همایش پنجم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران

مجری دکتری یحیی قائدی

۳۱/۲/۹۳

کارگاهی که قرار بود روز سه شنبه ۳۰/۲/۹۳ جنب همایش پنجم انجمن فلسفه تعلیم و تربیت در کرمان برگزار شود، به دلیل اینکه ما مصاحبه دکتری داشتیم به چهار شنبه موکول شد. ازینرو ساعت ۵ بعد از ظهر به اتفاق آقای درگاهی( دانشجوی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت کرمان) و دکتر فرزانفر( عضو هیات علمی دانشگاه کرمان) در محل تعیین شده حاضر شدیم. صندلی ها را به تعداد کافی اضافه کردیم. بتدریج جلسه شروع شد.قبل از شروع رسمی و بدون اینکه شرکت کنندگان متوجه باشند، از پرسش یکی از شرکت کنندگان، تمرین گوش دادن را آغاز کردم. وقتی همه مستقر شدند، بخشی از داستان لیزا را که از قبل انتخاب کرده بودم، برایشان خواندم و قرار شد که آنها یک نتیجه گیری یا پرسش اساسی را پس از یک دقیقه فکردر دفترجه خود یادداشت کنند. سپس نطرات آنها به صورت داوطلبانه تا جایی که تخته جا داشت نوشتم. قبل از آن تمرین دیگری هم انجام دادیم از شرکت کنندگان پرسیدم که چه کسی جالب ترین نتیجه گبری یا پرسش را نوشته است و برخی دستشان را بالا بردند و بعد معلوم شد که نظر آنها هم چندان جالب نبوده است. این تمرین برای این انجام شد تا افراد را متوجه این نکته کند که دیگران ممکن است بر خلاف ما، نظرات ما را هیچ جالب و جذاب نیابند و از طریق گفتگو و شرکت در اجتماع پژوهشی و گفتگوی جمعی است که می توان به چنین چیزی پی برد. این امر ما را منعطف ساخته و از خود خواهیمان می کاهد.

سرانجام روی یکی از پرسش های انتخاب شده بحث و گفتگو صورت گرفت و چند مهارت از جمله گوش دادن دقیق،استدلال کردن، مخالفت و موافقت کردن و …. تمرین شد. این فرایند حدود سه ساعت طول کشید و به سختی می شد از دست شرکت کنندگان رها شد. این کارگاه برای آنها بسیار جذاب بود و الان که حدود یک ماه می گذرد( زمان نوشتن گزارش) هنوز باز خورد ها ادامه دارد.