همایش کانون رشد خلاق
تیر ۱۴, ۱۳۹۳
کارگاه مربی گری ۱۵ مرداد فردوس
مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

نشست سوم هم اندیشی در خوارزمی

«مربیان، تسهیل گران و علاقمندان برنامه فلسفه برای کودکان»
سومین نشست ماهیانه هم اندیشی اولین یکشنبه ی هرماه در مرداد ماه ۹۳ به دلیل تعطیلات دانشگاهی برگزار نخواهد شد.

به امید دیداردر روزهای آتی