کارگاه مربی گری ۱۵ مرداد فردوس
مرداد ۲۰, ۱۳۹۳
همایش کانون رشد خلاق کرج
مرداد ۲۰, ۱۳۹۳

گزارش دوره دوم مربی گری در فردوس

دوره دوم آموزش مربی فلسفه برای کودکان در فرهنگسرای فردوس زیر نظر دکتر یحیی قائدی
 چهارشنبه ۱۵ مرداد  93 دوره دوم پرورش مربی برنامه فلسفه برای کودکان زیر نظر دکتر یحیی قائدی و با گواهی معتبر از دانشگاه خوارزمی آغاز به کار نمود.
گزارش این جلسه را می توانید در اینجا مطالعه بفرمایید.
دوستانی که خواهان شرکت در این دوره ها در تهران هستند با خانم غنی زاده در آموزش فرهنگسرای فردوس تماس حاصل بفرمایند.
تلفن آموزش:۴۴۰۸۱۰۲۸