همایش تخصصی دکتر دیبا
آگوست 18, 2014
نشست ماهیانه شهریور ۹۳
آگوست 24, 2014

سومین نشست هم اندیشی

سومین جلسه ماهیانه هم اندیشی فلسفه برای کودکان در دانشگاه خوارزمی تهران

زمان: یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳- ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان: تهران. مفتح جنوبی. دانشگاه خوارزمی

ورود برای عموم علاقمند آزاد و رایگان است.
برای هماهنگی با حراست دانشگاه  در صورت تمایل به حضور تا روز  شنبه اول شهریور یک ایمیل به آدرس  iranp4c@gmail.com ارسال فرمایید تا اسمتان در لیست قرار گیرد.