همایش تخصصی دکتر دیبا
مرداد ۲۷, ۱۳۹۳
نشست ماهیانه شهریور ۹۳
شهریور ۲, ۱۳۹۳

سومین نشست هم اندیشی

سومین جلسه ماهیانه هم اندیشی فلسفه برای کودکان در دانشگاه خوارزمی تهران

زمان: یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳- ساعت ۱۷ تا ۱۹
مکان: تهران. مفتح جنوبی. دانشگاه خوارزمی

ورود برای عموم علاقمند آزاد و رایگان است.
برای هماهنگی با حراست دانشگاه  در صورت تمایل به حضور تا روز  شنبه اول شهریور یک ایمیل به آدرس  iranp4c@gmail.com ارسال فرمایید تا اسمتان در لیست قرار گیرد.