سومین نشست هم اندیشی
مرداد ۲۷, ۱۳۹۳
کارگاه های همایش
شهریور ۲۴, ۱۳۹۳

نشست ماهیانه شهریور ۹۳

سومین نشست ماهیانه هماندیشی فلسفه برای کودکان عصر امروز دوم شهریور ۹۳ ساعت ۱۷ تا ۱۹ در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
این سلسله نشست ها یکشنبه اول هر ماه  راس ساعت ۱۷  به منظوراشتراک گذاری تجارب در حوزه فلسفه برای کودکان در دانشگاه خوارزمی برگزار شده و ورود برای عموم علاقمندان آزاد و رایگان است.

IMG ۲۰۱۴۰۸۲۴ ۱۸۳۲۲۶