همایش
مهر ۲۳, ۱۳۹۳
کارگاه دوروزه مشهد ابان ۹۳
مهر ۲۸, ۱۳۹۳

کارگاه دکتر دیبا

این بار برای شما اهالی کرج و حومه
اگر در شرف ازدواج هستید، اگر با  نامزد یاشریک عاطفی تان مشکلات عدیده و تکراری دارید، اگر از راهکارهای تکرای خسته شده اید سری به کارگاه های خانم دکتر دیبا بزنید.
shomare12