کارگاه دکتر دیبا
اکتبر 15, 2014
کارگاه مربی گری اذر
اکتبر 21, 2014

کارگاه دوروزه مشهد ابان ۹۳

کارگاه دوروزه «مربی گری فلسفه برای کودکان »
زیر نظر دکتر یحیی قائدی از دانشگاه خوارزمی تهران

مشهد
۶و۷آبان۱۳۹۳ 

مخصوص مربیان سازمان بهزیستی سراسر کشور(ثبت نام تکمیل شده است)

از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۷:۳۰ عصر

موضوعات اصلی:
مهارت های عمومی مربی گری در برنامه فلسفه برای کودکان – ماهیت و قلمروی این برنامه – مهارت پرسشگری در این برنامه – محرک های اصلی با محوریت داستان و روایت گری -ارزشیابی و مباحث کلی …

IMG 0058