کارگاه دوروزه مشهد ابان ۹۳
مهر ۲۸, ۱۳۹۳
کارکاه اموزشی در خراسان پاییز ۹۳
آبان ۱۶, ۱۳۹۳

کارگاه مربی گری اذر

آغاز ثبت نام کارگاه تسهیل گری برنامه فلسفه برای کودکان دانشگاه خوارزمی زیر نظر دکتر یحیی قائدی

·مدت زمان این دوره ۱۰۰ ساعت می باشد که ۸۰ ساعت آن به صورت حضوری و ۲۰ ساعت به صورت غیرحضوری و در قالب مطالب و اطلاعاتی است که در اختیار شما قرار می گیرد

·در صورت غیبت بیش از دو جلسه(۲۰ ساعت) گواهی پایان دوره به فرد تعلق نمی گیرد.

·گواهی پایان دوره به افرادی اعطا می گردد که در کل دوره مشارکت فعال داشته و نتایج ارزشیابی آنها مورد تایید مجری برنامه قرار گیرد.

· محل تشکیل دوره، دانشگاه خوارزمی تهران واقع در خیابان مفتح جنوبی می باشد. روزهای تشکیل کلاس عموما پنجشنبه ها از ۹ صبح تا ۵ عصر می باشد. شایان ذکر است که زمان تشکیل کلاس با توافق اعضای گروه در جلسه اول قطعی می گردد.

·در پایان دوره گواهی پایان دوره مربی گری فلسفه برای کودکان اعطا می گردد.

·گذراندن دوره به معنی تعهد مجریان به فعالیت شما به عنوان مربی نمی باشد و این موضوع بستگی به درخواست موسسات و نهادهای مختلف دارد. بدین معنی که در صورتی که موسساتی در صدد اجرای برنامه فلسفه برای کودکان باشند مربیانی که این دوره ها را با موفقیت به پایان رسانده اند، معرفی خواهند شد اما این موضوع به معنی تعهد به استخدام و به کارگیری شما نمی باشد.

· هزینه شرکت در دوره ۵۰۰ هزار تومان می باشد و علاقمندان به شرکت در این کارگاه لازم است که به منظور تایید ثبت نام خود تا تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰۰هزار تومان را به شماره حساب ۳۸۹۰۰۴۶۰۴۴ بانک تجارت شعبه ولنجک به نام خانم سحر سلطانی واریز نمایند. مابقی وجه کارگاه نیز تا اواسط دوره پرداخت می گردد.

·آغاز دوره ابتدای آذرماه ۱۳۹۳ می باشد.