کارکاه اموزشی در خراسان پاییز ۹۳
آبان ۱۶, ۱۳۹۳
هیچ
آبان ۲۹, ۱۳۹۳

اذر-۹۳

 جلسه ماهیانه هم اندیشی برنامه فلسفه برای کودکان ایران

به اطلاع کلیه علاقمندان به برنامه فلسفه برای کودکان می رساند هم اندیشی آذر ماه ۱۳۹۳ یکشنبه دوم آذر ساعت ۱۷ در دانشگاه خوارزمی تهران واقع در خیابان مفتح جنوبی برگزار می گردد.
 حضور برای کلیه علاقمندان آزاد است .
در صورت تمایل به حضور در این نشست نام خود را به همین سایت یا ایمیل ارسال نمایید.

website: www.iranp4c.com
email: iranp4c@gmail.com