سند تحول و مناظره قائدی و کشاورز
می 19, 2015
جشن تولد دکتر قائدی
ژوئن 27, 2015

الفبا و مصاحبه با دکتر قائدی

«پرورش تفکر انتقادی در کودکان بدون دیدن چهره یکدیگر ممکن نیست.»

مصاحبه دکتر قائدی با سایت الفبا را اینجا بخوانید.