الفبا و مصاحبه با دکتر قائدی
ژوئن 4, 2015
دفاع سعیده مشکاتی
جولای 4, 2015

جشن تولد دکتر قائدی

Document-page-001

سروش کودکان  برای خرداد ماه جشن تولدی مصور از زندگی نامه دکتر یحیی قائدی به عنوان یکی از اصلی ترین بانیان فلسفه برای کودکان ایران ترتیب داده است .