چرا به کودکان فلسفه می اموزیم ؟
آگوست 1, 2015
اموزش فلسفه باعث ارتقای کودکان می شود
آگوست 21, 2015

سوگ پدر فاءزه رودی

مرگ پایان کبوتر نیست …

باخبر شدیم سرکار خام فائزه رودی از همکاران و همراهان پر تلاش فلسفه برای کودکان ایران در سوگ پدر نشسته اند، برای ایشان و خانواده محترم صبر و آرامش دل آرزومندیم و یاد وخاطره پدر بزرگوارشان سبز و ماندگار.