سفری برای فلسفیدن
مهر ۸, ۱۳۹۴
روز جهانی فلسفه در استکهلم
آبان ۲۵, ۱۳۹۴

روز فلسفه

گرامی داشت روز جهانی فلسفه در دانشگاه استکهلم با ادام والنبرگ ،آن پیلگرن،یحیی قایدی و…

برگزار کننده انجمن فلسفه ورزی یا تمرین فلسفی سوئد و یونسکو

static1.squarespace.com