سفری برای فلسفیدن
سپتامبر 30, 2015
روز جهانی فلسفه در استکهلم
نوامبر 16, 2015

روز فلسفه

گرامی داشت روز جهانی فلسفه در دانشگاه استکهلم با ادام والنبرگ ،آن پیلگرن،یحیی قایدی و…

برگزار کننده انجمن فلسفه ورزی یا تمرین فلسفی سوئد و یونسکو

static1.squarespace.com