روز فلسفه
نوامبر 13, 2015
کارگاه معلمان سوئدی
نوامبر 25, 2015

روز جهانی فلسفه در استکهلم

بزرگداشت «روز جهانی فلسفه» توسط انجمن سوئدی فلسفه ورزی برگزار شد:

(swedish society for philosophical practic)

این همایش بین المللی یک روزه با حمایت یونسکو، برد ملی آموزش و پرورش سوئد و دانشگاه استکهلم برگزار گشت و تعدادی از فلسفه ورزان و فعالان فلسفی آموزش و پرورش به سخنرانی پرداخته یا کارگاه های یک ساعته برگزار کردند دکتر یحیی قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی و عضو هیات مدیره انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران در جلسه بحث و و گفتگو چهار نفره با آدام والنبرگ رییس انجمن فلسفه ورزی سوئد،کال گریل استاد دانشگاه یومه آ سوئد و بئاتریس بروسن فعال و پیشگام فلسفه برای کودکان در نروز شرکت کردند.

در این روز همچنین مایکل وایز نویسنده هند بوک روش سقراطی، دکترآن پیلگرن رئیس موسسه تحقیقاتی ایگنیت، الیزابت سراندر روان درمانگر شیوه اگزیستنسی و چند فعال دیگر در زمینه فلسفه ورزی سخنرانی کردند.

photo 2015-11-16 08-29-50