روز جهانی فلسفه در استکهلم
نوامبر 16, 2015
گزارش های بخش دوم
نوامبر 27, 2015

کارگاه معلمان سوئدی

گارگاه فلسفه برای کودکان برای معلمان سوئدی توسط دکتر یحیی قائدی برگزار شد:

در این کارگاه ایتدا داستان افتادن شغالی در خم رنگرزی  از مولانا خوانده شد و سپس از معلمان خواسته شد تا مفهوم اصلی داستان را  استخراج کنند و سپس در گروههای سه نفره یک مفهوم را انتخاب کنند و برای گروه خود اسمی بگذارند سپس مفهوم ها روی تابلو نوشته شد  و از طریق رای گیری یک مفهوم انتخاب شد که  مفهوم هویت بود. سپس از همه خواسته شد بهترین گزارششان در باره هویت بنویسند. در میانه ، گوش دادن و موافقت و مخالفت کردن تمرین شد و در پایان از آنها خواسته شد یک جمله در باره آنچه یاد گزفته اند و یک جمله در باره احساسشان بنویسند. گزارش کامل بزودی در بخش سفرنامه گذاشته خواهد شد.

photo 2015-11-26 00-43-45