کارگاه معلمان سوئدی
نوامبر 25, 2015
کارگاه سفارت در استکهلم
ژانویه 15, 2016

گزارش های بخش دوم

بخش دوم سفرنامه دکتر قائدی در سوئد و گزارش های خواندنی آن را در اینجا  بخوانید.