کارگاه معلمان سوئدی
آذر ۴, ۱۳۹۴
کارگاه سفارت در استکهلم
دی ۲۵, ۱۳۹۴

گزارش های بخش دوم

بخش دوم سفرنامه دکتر قائدی در سوئد و گزارش های خواندنی آن را در اینجا  بخوانید.