گزارش های بخش دوم
نوامبر 27, 2015
کارگاه اردیبهشت ۹۵ در بلژیک
ژانویه 21, 2016

کارگاه سفارت در استکهلم

کارگاه آموزشی« تمرین مهارت های فلسفی برای اولیا دانش اموزان مدرسه مولوی در استکهلم» توسط دکتر یحیی قائدی برگزار شد:
در این کارگاه ابتدا از شرکت کنندگان خواسته شد به یک مفهوم که مایلند گفتگویی پیرامون آن صورت بگیرد  بیندیشند ،سپس در گروههای دو نفری در مورد مفهومها بحث کنند و یکی از دو مفهوم را انتخاب کنند.مفهوم ها روی تخته نوشته شد و بر اساس رای گیری مفهوم «عدالت» انتخاب شد.از شرکت کنندگان خواسته شد هر کدام یک جمله در مورد عدالت بنویسند.
پنج پاسخ بر روی تابلو نوشته شد،مهارت گوش دادن که شرکت کنندگان بسیار در آن  مشکل داشتند تمرین شد.مهارت مخالفت و موافقت کردن، خلاصه و موجز صحبت کردن نیز پیگیری شد.به نظر می رسید این کارگاه دو ساعته بر افراد بسیار تاثیر گذاشته است زیرا در حال ترک جلسه هنوز بحث ها ادامه داشت و ذهنشان پر از پرسش بود و پافشاری می کردند که بدانند سرانجام عدالت چیست؟

photo 2016-01-18 16-38-23