کارگاه سفارت در استکهلم
دی ۲۵, ۱۳۹۴
نودو چهار کارگاه زمستانی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

کارگاه اردیبهشت ۹۵ در بلژیک

کارگاه «فلسفه برای کودکان» یحیی قائدی،آن پیلگرن و کریستف وان راسم در دانشگاه لون بلژیک آخر اردیبهشت ۹۵

Untitled

برای مطالعه بیشتر در این خصوص به اینجا مراجعه فرمایید.