کارگاه اردیبهشت ۹۵ در بلژیک
بهمن ۱, ۱۳۹۴
هم اندیشی فلسفی
اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۵

نودو چهار کارگاه زمستانی

تمدید مهلت ثبت نام تا پنج شنبه  ششم اسفند ۹۴

photo 2016-02-12 17-52-44