نودو چهار کارگاه زمستانی
بهمن ۲۵, ۱۳۹۴
نمایشگاه کتاب ۹۵
خرداد ۶, ۱۳۹۵

هم اندیشی فلسفی

فلسفه‌ورزی چیست؟/ گام های استخراج مولفه های فلسفه ورزی

http://bit.ly/1TxaM9e