نمایشگاه کتاب ۹۵
می 26, 2016
مربیگری سطح یک تابستان ۹۵
ژوئن 8, 2016

انعطاف پذیری ذهن

دکتر یحیی قائدی به عنوان سخنران کلیدی درکنفرانس ذهن منعطف (flexisible mind)سخنرانی کرد.

وی در این سخنرانی به اهمیت نقش فلسفه ورزی در ساخت  انسانی تر جوامع اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که فلسفه ورزی منجر به پرورش تفکر انتقادی می شود و تفکر انتقادی باعث می شود  که انسان بودن ما معنا پیدا کند.بدون تفکر انتقادی گزاره موجود در ذهن انسان تمایل به سنگوارگی پیدا می کنند  و استبداد یکی از آثار این سنگوارگی است.

photo 2016-05-27 00-37-31