هم اندیشی فلسفی
می 8, 2016
انعطاف پذیری ذهن
می 26, 2016

نمایشگاه کتاب ۹۵

سخنرانی دکتر یحیی قائدی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

در حاشیه ی نمایشگاه بین المللی کتاب امسال، سرای اهل قلم کودک و نوجوان، ازاساتید و متخصصان حوزه ی کتاب های کودک و نوجوان، دعوت نموده و با حضور این اساتید، نشست هایی صورت می گیرد.
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه، ساعت شانزده نیز با حضور آقای دکتر قائدی دانشیار دانشگاه خوارزمی و آقای دکتر محمدی چابکی استادیار دانشگاه شهید بهشتی، نشستی با عنوان لزوم برجسته سازی کتاب های فلسفی برای کودکان و نوجوانان، در محل سرای اهل قلم سالن ۴c نمایشگاه برگزار شد.
محورهای بحث در این جلسه شامل موارد زیر بود:
•  خصوصیات یک کتاب فلسفی برای کودکان و نوجوانان
•  درک کودک و نوجوان از فلسفه
•  نقص های موجود در کتاب های حال حاضر
•  انواع تفکر در مبحث فلسفه برای کودکان
•  نقش مطالعه در ارتقای ذهنیت فلسفی کودکان و نوجوانان
•  تاکید بر دو خصوصیت پرسشگری و کنجکاوی به عنوان بن مایه های اصلی فلسفه ورزی در کودکان و نوجوانان
•  پیامدهای آموزش فلسفه ورزی به کودکان و نوجوانان
•  انواع کاوشگری
•  راهکارهایی برای ارتقای فرهنگ کتاب خوانی در کودکان و عادت به مطالعه
در بخش انتهایی نشست، حاضران پرسش هایی را مطرح کرده و به بحث و تبادل نظر در خصوص آن ها پرداختند. در این مباحثات در مورد اهمیت و نقش بازی در ارتقای تکامل شناختی کودکان و نوجوانان، تعیین معیارها و هنجارها برای انتخاب کتاب مناسب برای کودکان و نوجوانان و همچنین بیان تجربیات برخی از حاضرین در خصوص مشکلات نظام فعلی تعلیم و تربیت و چالش های آن نیز گفتگو شد.

photo 2016-05-27 00-37-51