مربیگری اهواز
خرداد ۳۰, ۱۳۹۵
کافه فلسفه در کافه رادیو هفتی ها
شهریور ۷, ۱۳۹۶

گرایش فلسفه برای کودکان تصویب شد

گرایش فلسفه برای کودکان در مقطع کارشناسی ارشد تصویب شد.

در آخرین جلسه شورای عالی برنامه‌ریزی که به ریاست معاون آموزشی وزیر علوم و حضور سایر اعضای این شورا برگزار شدگرایش« فلسفه برای کودکان (P4C) » در مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه تعلیم و تربیت با دفاع دکتر یحیی قائدی در جلسه ۸۷۵ شورای عالی برنامه ریزی تصویب شد. این گرایش با پیشنهاد سرفصل دروس از سوی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه شیراز پیگیری و تصویب گشت و به تربیت تسهیلگر برنامه فلسفه برای کودکان(P4C) و نظریه پرداز این حوزه خواهد پرداخت.