کافه فلسفه در کافه رادیو هفتی ها
شهریور ۷, ۱۳۹۶
فراخوان ثبت نام دوره تخصصی فبک طبیعت
شهریور ۷, ۱۳۹۶

ایده دانشگاه و برنامه درسی

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار می کند:
نشست با عنوان” ایده دانشگاه و برنامه درسی”
با حضور دکتر یحیی قائدی و دکتر سید علی خالقی نژاد
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶
ساعت ۱۱ تا ۱۳