گرایش فلسفه برای کودکان تصویب شد
تیر ۱۹, ۱۳۹۵
ایده دانشگاه و برنامه درسی
شهریور ۷, ۱۳۹۶

کافه فلسفه در کافه رادیو هفتی ها

کافه فلسفه در کافه رادیو هفتی ها

با حضور دکتر یحیی قائدی

۲۱ شهریور ۹۶، سه شنبه، ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۹
برای رزرو لطفا از ساعت ۱۲ ظهر تا ۸ شب با شماره ۰۹۳۹۲۱۹۸۸۸۶ تماس بگیرید.