آغاز ثبت نام دوره مقدماتی تربیت مربی فلسفه برای کودکان پاییز ۹۶
نوامبر 8, 2017
سفر هندوستان با حضور و همراهی فلسفی دکتر یحیی قائدی
نوامبر 22, 2017

مفهوم حریم شخصی با تمثیل جوجه تیغی های شوپنهاور

چگونه مفاهیم مرتبط با حریم شخصی را با کودکان زیر هفت سال به بحث بگذاریم؟

سحر سلطانی

 

یکی از مهمترین مباحث در حوزه ادراک حریم شخصی ،  شناخت روشن مفاهیمی مانند «من»، «دیگری»،«فاصله»، «نزدیکی» و «دوست داشتن» است. برای به بحث گذاشتن این مفاهیم می توان از تمثیل مشهور جوجه تیغی های در برف مانده شوپنهاور که در معرض یخ زدن هستند و چاره ای ندارند جز اینکه به هم نزدیک شوند تا از گرمای بدن یکدیگر استفاده کنند؛ بهره برد. ضمن دست ورزی و ساختن جوجه تیغی ها با سیب زمینی یا کلاف کاموایی و خلالهای تیز چوبی ، فضایی عینی ساخته و مفاهیم را استخراج می کنیم.  به دنبال راه حل گشتن برای نجات جوجه تیغی های در سرما یا یافتن دوست هایی که از تیغ های آنها اذیت نشوند ، ابتدابا پاسخ های خیالی همراه است که تسهیل گر می تواند اصلاحاتی واقع گرایانه تر با طرح پرسش هایی انجام دهد، کم کم فضا برای کودکان قابل لمس می شود و پیشنهادها واقع گرایانه و کاربردی تر میشوند. زمان مناسبی است برای طرح پرسش های چالشی مانند : آیا دوستی یعنی همیشه کنار هم بودن؟آیا وقتی از هم فاصله داریم دوست نیستیم؟ آیا دوستی یعنی عین هم بودن؟ آیا دوستی یعنی همیشه به حرف هم گوش دادن؟  در ادامه می توان مفاهیم استخراجی مبتنی بر پرسشهای دوستی را با تفاوت بین من و دوستم و  مفهوم حریم های جداگانه و شخصی انسانها ادامه داد.

همراه شدن دست ورزی و قصه گویی با کنکاش جمعی بر سر مفاهیم برای کودکان زیر شش سال از وجوب اجرای برنامه فلسفه برای کودکان است.