مفهوم حریم شخصی با تمثیل جوجه تیغی های شوپنهاور
آبان ۱۷, ۱۳۹۶
کارکاه یک روزه فلسفه برای کودکان در خانه اندیشمندان علوم انسانی آذر ۹۶
آذر ۱, ۱۳۹۶

سفر هندوستان با حضور و همراهی فلسفی دکتر یحیی قائدی

سفر هندوستان
با حضور و همراهی فلسفی دکتر یحیی قائدی

خدمات:
گشت یکروزه دهلی،آگرا،ریشیکیش و هریدوار
هتل ۵ستاره در دهلی و آگرا، ۴ستاره در ریشیکیش
پرداخت ورودی بناهای دیدنی.