مفهوم حریم شخصی با تمثیل جوجه تیغی های شوپنهاور
نوامبر 8, 2017
کارکاه یک روزه فلسفه برای کودکان در خانه اندیشمندان علوم انسانی آذر ۹۶
نوامبر 22, 2017

سفر هندوستان با حضور و همراهی فلسفی دکتر یحیی قائدی

سفر هندوستان
با حضور و همراهی فلسفی دکتر یحیی قائدی

خدمات:
گشت یکروزه دهلی،آگرا،ریشیکیش و هریدوار
هتل ۵ستاره در دهلی و آگرا، ۴ستاره در ریشیکیش
پرداخت ورودی بناهای دیدنی.