مشاوره فلسفی شیوه ای جدید در مشاوره و روان درمانی
دسامبر 2, 2017
هدف مشاوره فلسفی چیست؟ شماره ۱
دسامبر 15, 2017

کارگاه مشترک فلسفه برای والدین و کودکان در غرب تهران

?مفهوم #زشت_وزیبا

سحر سلطانی
بچه ها عموما ترس و نفرت هایشان را به عنوان سوژه زشتی کشیدند. سه نفر پدرشان را، یک نفر مادری که ایکس باکس جمع میکند اما خودش جم تی وی میبیند، یک نفر معلمش و یک نفر دزد افغانستانی…

? مفهوم زشت و زیبا را طرح کردم. یک سمت کاغذ زیبایی و طرف دیگر زشتی را بکشند.

عموم والدین به جای “کشیدن ” مفهوم مورد نظر را “نوشتند “. مثلا زیبایی یعنی عشق، خدا، مهر مادرانه، زشتی یعنی دروغ، آلودگی هوا و…

بچه ها ترس ها و نفرت ها و خشمشان را کشیدند. کارگاه در منطقه غرب تهران بود و تعدادی از بچه های کلاس افغانستانی بودند.
یکی از بچه ها زشتی را در قامت یک مرد اخمو کشید او یک دزد افغانستانی بود از نظرش و اصرار داشت افغانی ها زشت و دزدند.
یکی از مادرها گفت هیس. بقیه سر به زیر انداختند.
اما تعداد زیادی از بچه ها با این نظر موافق بودند.
کارگاه پر چالش و سهمگین بود. شاید بدترین تجربه تمام این سالها. چند ثانیه اول نفسم به سختی بالا می آمد.بخش اعظم والدین ایرانی ام لیسانس و فوق لیسانس بودند.

کارگاه حدود دو ساعت طول کشید که بیش از نیم ساعت آن چالش بر سر این مساله بود تا به خوداصلاحی منجر شد.

دخترک شش ساله افغان تنها کسی بود که دو طرف کاغذش را زیبایی کشید.
مادرش گفت، ما قبول نداریم زشتی وجود دارد هرچیزی که خدا آفریده زیباست.

احساس شرم و خجالتم از شیوه تربیتی برخی هموطنانم هنوز جانم را تلخ کرده است.