هدف مشاوره فلسفی چیست؟ شماره ۱
آذر ۲۴, ۱۳۹۶
ورود فلسفه به حرفه مددکاری/ مشاوره فلسفی چیست؟
آذر ۲۵, ۱۳۹۶

کودک و فلسفه در کرمان

کودک و فلسفه
سخنرانی دکتر یحیی قائدی در انجمن کودک و نوجوان ایران شاخه کرمان
جمعه ۲۴ آذرماه
ساعت ۹ صبح