کارگاه دو روزه فلسفه برای کودکان در بندرعباس
بهمن ۵, ۱۳۹۶
گزارش کلاس “فلسفیدن در باب فلسفه” برای دانشجویان دکتری پرستاری
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

مردم غر می زنند، پرسش نمی کنند

یحیی قائدی از چیستی، چرایی و چگونگی پرسشگری در ایران می گوید:
“مردم غر می زنند، پرسش نمی کنند”

برای مطالعه مطلب روی آسمان آبی کلیک کنید.