گزارشی از گفته‌های دکتر یحیی قائدی در نشست با وزیر آموزش‌وپرورش دولت دوازدهم
آوریل 14, 2018
خاطره نویسی با دکتر یحیی قائدی
می 4, 2018

تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس

✅مجله مطالعات روان شناسی تربیتی منتشر کرد:

تمایز و تشابه مشاوره فلسفی با رویکرد عقلانی- عاطفی الیس

مقاله ۲، دوره ۱۴، شماره ۲۸، زمستان ۱۳۹۶، صفحه ۲۱-۴۸

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22111/jeps.2017.3599

نویسندگان ?
مریم پور آقا۱؛ یحیی قائدی ۲؛ آن پیلگرن۳؛ سعید ضرغامی۴
۱دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی
۲دانشیار دانشگاه خوارزمی( نویسنده مسئول)
۳استاد و پژوهشگر دانشگاه استکهلم
۴دانشیار دانشگاه خوارزمی

مقاله را در اینجا ببیند.