برگزاری کارگاه فلسفه برای کودکان در موسسه آموزشی و پژوهشی فردای پارس مشهد
ژوئن 12, 2018
اولین گردهمایی تسهیلگران فلسفه برای کودکان ایران برگزار شد.
ژوئن 30, 2018

برگزاری کارگاه فلسفه برای کودکان در کرمان ۳۱ خرداد و ۱ تیرماه ۱۳۹۷

دوره دوم فبک در کرمان از منظر یکی از شرکت کنندگان:

باز از رفسنجان ب سوی کرمان حرکت کردم
اما این بار با کلی ذهنیت از قبل وبحث کردن درمورد فبک راهی کرمان شدم
با کلی دلتنگی بلاخره ب کرمان رسیدم باز تکرار صمیت ها ،اسم صدا کردن ها ،چالش های دلنشین ، تویی باغ اوردن ها،
مخالفت ها و موافقت های ک هر لحظه استدلالمون رو بیشتر میکرد ،درگیر کردن بچه ها که به نتایجی برسند.
یحیی هر تمرینی که میداد ما از یک مفهوم با کلی تعریف روبه رو می شدیم مهم نبود اون تعریف ها درست بودن یا نه مهم این بود برامون که با یه پرسش اصلی روبه رو می شدیم با همون پرسش به خونه میرفتیم با وجود اینکه روز قبل نبودم مدام حس میکردم چقدر نسبت به دوره قبل من بهتر شدم حداقل پیشرفتم این بود راحت تر میتونستم حرف دیگران رو بفهم راحت تر میتونستم مخالفت کنم یا موافقت و ایجاد پرسشه برام سریع تر به وجود می امد یا حداقلش این بود بتونم راحت تر بنویسم
و این بار آموختم نقاشی بکشم از انچه که در خلقت میخواهم بیآفرینم و نقشی را که میخواهم ایفا کنم در این تمرین با نگاه های مختلف و نقش های مختلف تویی جهان روبه رو شدم که گاهی این ما هستیم باعث ایجاد مانع برای دیگران می شویم گاهی دیگران ،قرار نیست همیشه جهان بروقف مراد باشد نگاه های متفاوت و ادراک های متفاوت وجود دارد و اموختم از یحیی نوع برخورد با دختر کوچولو در دوره، همه بچه ها درگیر نوشتن بحث خودشون بودن من درگیر درگیری آن کودک بودم با پرسش های یحیی وآرزوی اینکه کاش روزی برسد من یحیی بشم خیلی کوچیکترکه شاید بتونم به راحتی کودکانمان را درگیر کنم و در این حین با پرسش های مواجهه شدم و با خود درگیر شدم
وباز یحیی عزیز مرا با کلی پرسش به سوی رفسنجان راهی کرد
سوال ها در ذهنم میچرخد
اما یقین خواهم داشت پاسخ هایشان برای من دغدغه ی زیبایی خواهد آفرید.
فرزانه