کارگاه تربیت تسهیلگر فلسفه برای کودکان مرداد ۹۷
تیر ۱۲, ۱۳۹۷
سفرنامه خوانی فبکی
مرداد ۷, ۱۳۹۷

کارگاه پرورش تسهیلگر فلسفه برای کودکان تابستان ۹۷ در دانشگاه خوارزمی زیر نظر دکتر یحیی قائدی

تابستان ۹۷ نیز از راه رسید و دوره های عمومی صد ساعتی پرورش تسهیلگر فبک زیر نظر دکتر قائدی شروع به کار نموده اند.

این دوره از پنجشنبه ۴ مرداد ۹۷ در دانشگاه خوارزمی تهران آغاز و شرکت کنندگان از شهرهای مختلف ایران در آن حضور یافته اند.

بعد از پایان دوره و ارزیابی افراد در ارایه کارگاه فبکی به شکل عملی گواهینامه هایی بدان ها اختصاص  خواهد یافت.

در این دوره های صد ساعتی مهارت های عمومی تسهیلگری فبک، پرسشگری، مشاوره فلسفی، مغالطه شناسی، روایت گری و نوشتن فلسفی و … تمرین می شود.

تیم فلسفه برای کودکان ایران در دانشگاه خوارزمی از تیر ماه ۹۰ برگزاری های دوره تربیت مربی را آغاز و تا امروز در شهر های مختلفی اجرا نموده اند.