کارگاه سه روزه تربیت تسهیلگر فبک در یزد با حضور دکتر قائدی
مرداد ۱۶, ۱۳۹۷

کارگاه تربیت جنسی ویژه معلمان مدارس در یزد با شیوه تسهیلگری فبکی