دوره صد ساعتی پرورش تسهیلگر فلسفه برای کودکان در شیراز
مهر ۱۶, ۱۳۹۷
پناهگاهی برای تخیل نوشته سونیا خدابخش
آبان ۵, ۱۳۹۷

کافه فلسفه یاران کتاب در داراب

کافه فلسفه یاران کتاب با حضور جناب دکتر قائدی ابداع کننده کافه فلسفه در ایران امشب در سالن اندیشه تشکیل شد . استقبال زیبای یاران جوان کتاب از این جلسه با شکوه و تمرین اندیشیدن در حضور استاد سبب مباحات است .
از بین موضوعات مختلف که دوستان مطرح کردند موضوع دغدغه ذهنی چیست با رای اکثریت انتخاب شد و سپس به مفهوم ذهن پرداخته شد و بعد به نظرهای موافق و مخالف تعریف دغدغه های ذهن تکمیل نمودند .

کافه فلسفه برگ زرینی است از فعالیتهای درخشان یاران کتاب که تمرین احترام به یکدیگر ، تمرین پرسشگری ،تمرین احترام به نظر مخالف ، تمرین دموکراسی ، تمرین پیروی از تصمیم و خرد جمعی است