کارگاه تسهیلگری فلسفه برای کودکان در یزد
آذر ۱۳, ۱۳۹۷

کارگاه تربیت مربی فبک و کافه فلسفه در داراب

کارگاه سه روزه تربیت تسهیلگر فلسفه برای کودکان در تاریخ ۷و۸و۹ آذر ۹۷ در داراب برگزار شد.

تشکل یاران کتاب داراب کافه فلسفه ای در این شهر راه اندازی نموده اند که به زودی ثمرات این اراده و پیگیری به بار خواهد نشست.