پرسه زدن در جهان رویا بخش دوم / سونیا خدابخش
آبان ۲۴, ۱۳۹۷
کارگاه تسهیلگری فلسفه برای کودکان در یزد
آذر ۱۳, ۱۳۹۷

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره زمستانی خوارزمی

ثبت نام دوره جدید کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان
مدیریت و اجرا: دکتر یحیی قائدی

جهت کسب اطلاعات با آی دی ذکر شده در پوستر ارتباط برقرار نمایید.