پرسه زدن در جهان رویا بخش دوم / سونیا خدابخش
نوامبر 15, 2018
کارگاه تسهیلگری فلسفه برای کودکان در یزد
دسامبر 4, 2018

کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره زمستانی خوارزمی

ثبت نام دوره جدید کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان
مدیریت و اجرا: دکتر یحیی قائدی

جهت کسب اطلاعات با آی دی ذکر شده در پوستر ارتباط برقرار نمایید.