کارگاه تربیت مربی فلسفه برای کودکان دوره زمستانی خوارزمی
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
کارگاه تربیت مربی فبک و کافه فلسفه در داراب
آذر ۱۳, ۱۳۹۷

کارگاه تسهیلگری فلسفه برای کودکان در یزد

کارگاه دو روزه تسهیلگری فلسفه برای کودکان در یزد

ویژه معلم ها و دانشجومعلم ها

برای ثبت نام با آیدی در پوستر تماس حاصل فرمایید.