کارگاه تربیت مربی فبک و کافه فلسفه در داراب
آذر ۱۳, ۱۳۹۷
آیا تسهیلگر فلسفه برای کودکان باید فلسفه ای داشته باشد؟
دی ۳, ۱۳۹۷

کارگاه فلسفه برای کودکان به مناسبت هفته پژوهش با اجرای دکتر یحیی قائدی

دکتر یحیی قائدی به مناسبت هفته پژوهش در دانشگاه خوارزمی کرج کارگاه فلسفه برای کودکان برگزار خواهند کرد.